Aktuality

Ukončení činnosti Certifikační agentury provozované týmem NVF-CEKAS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pracovníci a pracovnice organizací, poskytujících služby pro uživatele omamných a psychotropních látek, vážené certifikátorky a vážení certifikátoři!

Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová

Pozvánka na odborný seminář "Hrajeme si s příběhy"

Organizace HoSt Home-Start Česká republika ve spolupráci s CEKAS při NVF, o.p.s. si vás dovolují pozvat na odborný seminář věnovaný projektu „Hrajeme si s příběhy“, který realizují v rámci malého grantového schématu CZ 04 FM EHP 2009-2014.

 

Pozvánka na seminář

 

Informační kampaň „Právo na dětství“.

Na webových stránkách informační kampaně "Právo na dětství" byla umístěna informace o našem projektu "Hrajeme si s příběhy - nová metody pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů".

Více o informační kampani a našem projektu zde.

Zahájení projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

1. června 2014 zahájil CEKAS v partnerství s organizací HoSt realizaci projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”. Projekt bude probíhat do května 2018 a je financovaný dánskou nadací The Velux Foundations.

Více o projektu zde.

Jaká je terénní práce v nákladním autě

Česká asociace streetwork ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem připravila k realizaci projekt mobilní terénní práce, která je vykonávána prostřednictvím vybaveného nákladního automobilu. Projekt Streetwork pro děti a mládež, v rámci kterého mobilní terén funguje, byl podpořen dánskou nadací The Velux Foundations. 

 

Otevření Restart shopu

5. května 2014 jsme v rámci projektu ”Streetwork pro děti a mládež” otevřeli dobročinný obchod Restart Shop s tréninkovými místy pro motivované mladé lidi, kteří žijí v neuspokojivých rodinných poměrech a kterým se často nedostává podpory a povzbuzení od vlastních rodičů. 

 

Zahájení veřejné zakázky „Poskytování odborných konzultací a metodické pomoci v oblasti Standardů kvality sociálních služeb“

V říjnu 2013 vyhrál CEKAS veřejnou zakázku „Poskytování odborných konzultací a metodické pomoci v oblasti Standardů kvality sociálních služeb“ pro Pečovatelskou službu města Moravské Budějovice. Od listopadu 2013 do srpna 2014 bude kmenový konzultant CEKAS zajišťovat odborné konzultace při dopracování Standardů kvality sociálních služeb a poskytovat metodickou pomoc při aplikaci Standardů kvality sociálních služeb do praxe.

Ukončení veřejné zakázky „Realizace odborné konzultace procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní charitě Litoměřice“

Od května 2012 do října 2013 realizovali kmenoví konzultanti CEKAS veřejnou zakázku pro Farní charitu Litoměřice. Byly provedeny 3 úvodní audity naplňování SQSS ve třech střediscích:  Charitním domově sv. Zdislavy, Domech s pečovatelskou službou a Domově na Dómském pahorku. Poté následovalo celkem 15 jednodenních konzultací v těchto střediscích. 

Syndikovat obsah