Archiv

29. listopadu 2016 - GivingTuesday

in

GivingTuesday je světový svátek dobrovolnictví a dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Během minulého roku se do GivingTuesday po celém světě zapojilo více než 45 000 organizací ze 71 zemí, ať už finanční podporou potřebným, dobrovolnictvím nebo charitativní kampaní za sociální téma.

 

"Hrajeme si s příběhy" - nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů

in

 

Cílem projektu je vytvořit a v praxi ověřit metodu práce s rodinou, která zajistí participaci dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně týkají. 

Základní informace o projektu

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2015

in

 

Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina

in

 

Závěrečné shrnutí projektu

Projekt ”Streetwork pro děti a mládež”

in

 

Podpora sociální práce s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech /obchůdky - sociální podnikání/ a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách

Základní informace o projektu 

 

Výjezdy za mapováním dobré praxe

in

V průběhu projektu "Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog" jsme v rámci „Aktivity 5 – Zahraniční studijní cesty s cílem mapování dobré praxe“ uskutečnili dva výjezdy za mapováním dobré praxe: v listopadu 2011 do vídeňského regionu a v březnu 2012 do Frankfurtu nad Mohanem a okolí.

Publikace vydané v rámci projektu "Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce"

in

Publikace Kontaktní práce

Shrnutí mezinárodního semináře na téma "STANDARDY JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI ČR“

in

Akreditované vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina

in

 

Shrnující informace o průběhu projektu

 

 

Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina

in

 

Syndikovat obsah