Certifikace RVKPP

Ukončení činnosti Certifikační agentury provozované týmem NVF-CEKAS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pracovníci a pracovnice organizací, poskytujících služby pro uživatele omamných a psychotropních látek, vážené certifikátorky a vážení certifikátoři!

Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová

Syndikovat obsah