Dokumenty pro proces certifikací

Žádost a závazná objednávka

platná od srpna 2015

Metodika místního šetření

 aktualizace 14. 5. 2010

Certifikační řád

 aktualizace 14. 5. 2010

Statut Výboru RVKPP pro udělování certifikací (Certifikační výbor)

 aktualizace 14. 5. 2010

Jednací řád Výboru pro udělování certifikací (Certifikační výbor)

 aktualizace 14. 5. 2010

Formulář pro souhlas zákonného zástupce uživatele s nahlédnutím do osobní dokumentace

Formulář pro předběžný časový průběh

Formulář pro souhlas uživatele s uskutečněním rozhovoru

Formulář pro souhlas uživatele s nahlédnutím do osobní dokumentace

Etický kodex certifikátora

 aktualizace 14. 5. 2010

Syndikovat obsah