NVF-CEKAS zakončil mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností a dobrou praxi v oblasti služeb pro uživatele návykových látek

Tisková zpráva