Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

in

Základní informace

Shrnutí 1. mezinárodního semináře

 

Shrnutí 2. mezinárodního semináře zde

 

Výjezdy za mapování dobré praxe zde

 

Standardy odborné způsobilosti zde

Závěrečné shrnutí projektu